Cập Nhật Tiến Độ Picity Sky Park Ngày 28/06/2024

Chi tiết - Cập Nhật Tiến Độ Picity Sky Park Ngày 28/06/2024

Trở lại

Cập Nhật Tiến Độ Picity Sky Park Ngày 28/06/2024

28th Tháng 06 2024

Những hình ảnh mới nhất tại công trường Picity Sky Park cuối tháng 6/2024. Hiện các hạng mục thi công bao gồm: kiểm tra trắc đạc định vị cọc; kiểm tra thi công khoan cáp neo, hạ lồng thép và đổ bê tông tường vây…. đang đảm bảo đúng tiến độ.

  • Liên hệ các đối tác giới thiệu dự án 𝐏𝐢𝐜𝐢𝐭𝐲 𝐒𝐤𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐤 ngay hôm nay để được nhận thông tin dự án và tư vấn chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu đầu tư nhất.
  • Danh sách đối tác giới thiệu dự án: https://picityskypark.vn/danh-sach-doi-tac/

Đăng ký thông tin

    Image